title

Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Logo Tasarımı

Bir kuruluşun ya da kurumun kendisi için seçmiş olduğu, bazı zamanlarda ticaret eşyalarının üstüne konulan, o eşyanın üretimini ya da satan kurumu tanıtmakta olan harf, resim gibi özel olan işaretlere logo adı verilir. Ticaretin başlamasından sonra bir ürünün ya da malın diğerlerinden ayırt edilmesi için bazı gereklilikler ortaya çıkmıştır. Zaman içinde bazı ürünler taşımış oldukları özelliklerinden kaynaklı olarak rakiplerinden ayrılmaya, piyasada aranılmaya başlamıştır. Bu ürünlerin kolay bir şekilde ayırt edilebilmesi için üstlerine bazı işaretlerin konması zorunluluk halini almıştır. O dönemlerde okuma ve yazma bilen kişilerin çok olmamasından kaynaklı olarak, markalar genelde sembol şeklinde oluşmaya başlamıştır.

Alıcının ve satıcının karşı karşıya bile gelmediği günümüzde, bu tarz ürünlerin tüketiciye ulaşabilmesi için aracılara gerek duyulmaya başlanmıştır. Birçok ürünün ambalajlı şekilde satılmaya başlaması tüketicilerin deneme, dokunma ve tatma şanslarını ortadan kaldırmıştır. Alışkanlıklara, eski dönemdeki deneyimlere ve reklamların etkisine göre seçim yapmaya başlanılmıştır. Bundan kaynaklı olarak ürünlerin arasında ayırt edici işlev ile ürünlerin markası, markayı oluşturacak olan simge özgün işaret ve yazıların önemi de her geçen gün artmaktadır.

Logo ve Amblem

Bir firmanın ya da ürünün soyut olan bir sözcük olan markasının somut hale dönüşmesi, diğer firmalardan biçim anlamında ayrılabilmesi için logosunun ya da ambleminin oluşturulması gerekmektedir. Günümüzde bu iki sözcükte ayrı ayrı kullanıldığı gibi, beraber olarak logo ismi ile kullanılmaktadır.

Amblem, resim ve çizgiler ile yapılmış olan işaretlerdir. Logo; resim veya yazıyla, yazıyla veya çizgiyle yapılan işaretlerdir. İkisinde de temel olan amaç, adını taşımakta olan firmayı ya da ürünü en doğal şekilde temsil etmektir. Logo ve amblem ilgili olan firmanın çalışma konusundaki alanını ve kişiliğini renkleri ile ifade eder.

Logo Nedir

Logo Nasıl Yapılır?

  • Bilinmekte olan bir harfin üstünde yapılan çeşitli değişimler ile elde edilmiş olan logolar
  • Yazılara somut ya da soyut olan unsurların eklenmesi ile elde edilmiş olan logolar, ürünün ya da firmanın kişiliğine uygun olan simgeler eklenebildiği gibi, yazının ana bütünlüğünü bozmayacak olan lekelere ya da çizgilere bu logo türünde yer verilebilir.
  • Yeni bir yazı türü ile elde edilmiş olan logolar, her yazının karakterinde harflerin ortak olan özellikleri bulunur. Örneğin; italik olan yazılar belli bir açıdan sağa yatık şekilde yazılır. Bu yazı şeklinde bir harfin dik yazılması bütünlüğü ortadan kaldırır. Ayriyeten yazılacak sözcük okunabilecek şekilde olmalıdır. Doğallık, anlaşılmamak gelmez.
  • Logo konusunda birçok deneme yapılmalı ve fark yaratacak nitelikte olmalıdır.
  • Bilgisayarda A. Illustrator, Freehand, Photoshop, Corel Draw vb . Programların logo tasarımı konusunda kullanılması gerekir.

İyi Bir Logoda Olması Gereken Özellikler

  • Logo ilgili olan ürünün ya da kuruluşun tüm özelliklerini yansıtmalıdır. Bir kadın ürünü için inşaat sektörü yapısına uygun olan yazı karakterlerinden yardım alınmamalıdır.
  • Her insanın kişiliği bulunur, bunun gibi her kuruluşunda bir kişiliği bulunur. Amblem bu kişiliği yansıtmalı ve mesajını da üzerinde taşımaktadır.
  • Özgüm olmalıdır, logo ve amblemin yapılış amacı olan ayırt edici özelliklerini üstünde taşımalıdır. Başka örnekleri çağrıştırırsa ya da bilinmekte olan amblem kopya olarak alınmışsa hiçbir şekilde etki sağlamaz, tam aksine olumsuz bir imajın ortaya çıkmasına sebep olur.
  • Biçim ve renk olarak bütünlük taşımalı ve değişik yerlerde kullanılacağı kesinlikle akıldan çıkartılmamalıdır. Logo ve amblem küçültüldüğü zaman ayırt eden özelliklerini kesinlikle kaybetmemelidir.